Škola léčitelského umění

vše  co je o škole dobré vědět

Vize školy

Škola je jako jediná v České republice poskytuje kompletní výuku práci s lidskými energiemi. Bavíme se zde o alternativní medicíně, která není moderní medicínou uznávaná. Je také známa pod pojmem biotronika. Číňané tuto energii znají jako qi (čchi), japonci jako ki, indové jako pránu. Každá kultura má svou formu medicíny a všechny mají jedno společné - vše se točí kolem energie člověka. Každá z nich o ní měla různé představy a jiné techniky práce s ní. Pokud se bavíme o auře, biopoli nebo elektromagnetickém poli, tak vše se jenom jinými názvy pojí k jednomu - tedy k energii člověka.

Škola poskytuje kompletní teoretické ale i praktické uchopení tohoto tématu.

Duchovní růst je důležitý

Škola klade důraz na duchovní růst - pomocí teoretické výuky a hlavně praktických cvičení. Jsme nábožensky neutrální a nevnucujeme nikomu nové nebo naše představy. Praktické cvičení jsou pro zvýšení svých vibrací, senzibility a senzitivity.

Jak to vzniklo?

Když jsem se v roce 2005 začal zabývat duchovnem a léčitelstvím, tak jsem zjistil, že na trhu není nic kompletního v takové míře, co by dokázala ukojit mou zvědavost a zodpovědět všechny mé otázky. Po absolvování jednohu kurzu o léčitelství jsem zjistil, že vím víc, než přednášející. Informace kevšemu byly dost neodborné a spíše se jednalo o uspokojení té části posluchačů - kterým stačí, že se jedná o duchovno, něco ezo nebo new age a to jim stačí.

Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl, že otevře svou vlastní školu a naučím i jiné lidi to, co dělám já sám. Společně s několika přáteli budeme postupně učit žáky základním, ale i pokročilejším formám léčitelství - biotroniky.

Léčitelství a léčitelství

Za léčitelství se obecně považuje vše, co moderní medicína neuznává - EBM - Evidence-Based Medicine - medicína založená na důkazech. V léčitelství můžeme najít vše od čínské medicíny, ayurvédy, akupresury, reflexologie, iridologie, homeopatie, biotroniky, krystaloterapie, všechny formy regresních terapií, biorezonance a další. Ta nejstarší část se ale moderně nazývá - biotronika. Tedy nauka o energiích člověka a jak s nimi pracovat. Škola nabízí právě tu nejstarší formu - biotroniku - tedy jak ovlivnit zdraví pomocí energie.

Pro koho je škola určena ?

Škola je otevřena všem, kteří jsou otevření a chtějí se dozvědět něco nového. Otevřená těm, kteří se zajímají o duchovno, hledají svou cestu a chtějí pomáhat lidem. Nevyhnutelný je věk nad 18 let a dobrý psychický stav. Není vhodná pro ty, kteří mají jakékoliv formy psychických problémů - schizofrenie, paranoia, deprese a jiné poruchy osobnosti včetně i těch forem.

Forma výuky

Výuka je rozdělena do tří bloků plus jeden nadstavbový. Začíná se od pátečního odpoledne až po nedělní poledne. Praktická i teoretická část má různé úrovně podle obtížnosti a všechny na sebe navazují. Jsou optimálně rozděleny, aby po zvládnutí jedné části mohli pokračovat dál. Cvičení jsou rozděleny do oblastí A, B a C a od 1 po 3 - tedy podle obtížnosti. Jedná se primárně o mentální cvičení - koncentrace, vizualizace a meditace. Už po prvním bloku - víkendu, bude schopný student mít dost vědomostí aby mohl pracovat na sobě i s klienty. Bloky není možné přeskakovat.


PRO ROK 2024 JE JIŽ ŠKOLA OBSAZENA. DALŠÍ ROČNÍK BUDE VYPSÁN V ÚNORU 2025


Blok I.  - 12. - 14. července 2024

Pátek

 • Začátek v 17. hodin, večeře kolem 20., večerka kolem 22.

 • úvodní slovo, představení se navzájem a představení školy, její záměr a osnova
 • úvod do tématu léčitelství
 • legislativa léčitelství v ČR a EU
 • rozdělení mezi alternativní a vědeckou medicínou
 • druhy alternativní medicíny (homeopatie, biotronika, psychotronika, alopatie, TČM, ayurvéda, bylinkaření, reiki, kvantování a další)
 • etika a etický kodex léčitelství
 • inspirativní osobnosti a PEL (komunistická tajná laboratoř č. 114)
 • léčitelství a postoje hlavních světových náboženství
 • aura – podrobně vše k tomuto fenoménu (co to je, barvy, tvary, vrstvy a jak ji vidět)
 • základy o dýchání, jeho významu, druhy dechů. Meditace – její významy, principy a druhy

 • cvičení a praxe úrovně A1 – základy dýchání a meditace – uvolnění a vyčištění si hlavy, protahování, cvičení rukou, napojení se

Sobota

Snídaně mezi 7 a 8 hodinou, oběd 12-13, do 14 poobědový klid, možná procházka do přírody, večeře v 19, večerka 22. Přestávky si studenti určují sami.

 • meditace, cvičení qi gong, stretching
 • hygiena práce I. – co musíme splňovat provozovna, zásady hygieny
 • hygiena práce II. – co musíme dodržovat energeticky při práci s klientem
 • jak se energeticky chránit a čistit - základy
 • podrobně o sedmi velkých čakrách
 • životospráva léčitele a jeho denní návyky
 • cvičení na vidění a cítění aury, senzibilitu, citlivost rukou
 • co je to modlitba a meditace a její významná, technika djapa
 • praktická ukázka léčitelství a léčitelské seance

 • cvičení a praxe A2 – dýchání, meditace, cvičení vizualizace a koncentrace, stretching, další prvky qi gong, techniky přikládání rukou

Neděle

Snídaně mezi 7-8 hodinou, konec výuky kolem 12 hodin

 • meditace, cvičení qi gong, stretching
 • test jako forma opakování
 • jak se energeticky chránit a čistit - pokračování
 • další čakry
 • vitamíny a minerály
 • nástroje léčitele – kyvadlo, pružina, nilský kříž, energetické zářiče
 • domácí úkoly na příště

 • cvičení a praxe A3 – dýchání, meditace – očistné techniky, protahování, prvky jógy, energetická diagnostika


Programy bloků II. a III. se mohou změnit podle zájmů a přání studentů.

Blok II.

termín bude vypsán po domluvě se studenty z I. bloku

Pátek

 • Začátek v 17. hodin, večeře kolem 20., večerka kolem 22.

 • zopakování I. bloku formou testu
 • psychologie práce s lidmi
 • TČM – teorie, podrobně o yin a yang, qi, shen a dalším

 • Cvičení a praxe B1 – očistné techniky, cvičení rukou, čakry, qi gong, prvky jógy

Sobota

Snídaně mezi 7 a 8 hodinou, oběd 12-14, do 15 poobědový klid, možná procházka do přírody, večeře v 19, večerka 22. Přestávky si studenti určují sami.

 • TČM - podrobně o drahách, bodech a wuzing
 • podrobně o Hadí síle – kundalíni včetně kundalínijóga
 • praktické ukázky práce s léčitelskými pomůckami
 • podrobně o energetických dráhách podle ayurvédy
 • podrobně o fenoménu psychosomatiky, různé pohledy na ni a také i o symbolice těla
 • patologie – vznik a vývoj nemoci

 • cvičení a praxe B2 – cvičení vizualizace, cvičení energie s pomocí prvků qigong, čakry a viděné aury, nabíjení se a napojování se, cvičení rukou, palpace drah a bodů, působení na body, cvičení citlivosti na sobě a spolužácích

Neděle

Snídaně mezi 7-8 hodinou, konec výuky kolem 12 hodiny

 • meditace, cvičení qi gong, stretching
 • fototerapie neboli bylinkářství s odbornicí (české bylinky, směsi)

 • cvičení a praxe B3 – agnijóga, uzemnění, energie planety
 • domácí úkoly na příště


Blok III.

termín bude vypsán po domluvě se studenty z II. bloku

Pátek

Začátek v 17. hodin, večeře kolem 20., večerka kolem 22.

 • opakování bloku I. a II. formou testu
 • ošetření aku bodů – akupresura
 • povíme se vše o duchovních průvodcích
 • vše o duchovních bytostech a světech

 • cvičení a praxe C1 – kompletní zopakování A+B, modifikace A + B, další cvičení rukou, dechová cvičení, cvičení na 3. oko

Sobota

Snídaně mezi 7 a 8 hodinou, oběd 12-13, do 14 poobědový klid, možná procházka do přírody, večeře v 19, večerka 22. Přestávky si studenti určují sami.

 • diagnostika z očí – iridologie nebo téže irisdiagnostika
 • další rozšíření vědomostí ve fototerapii
 • dědičnost a karmické příčiny problémů a jak je řešit

 • cvičení a praxe C2 – čakry + kundalíni jóga, diagnostika na cizích lidech – budete cvičit na mých pacientech

Neděle

Snídaně mezi 7-8 hodinou, konec výuky kolem 12 hodiny

 • meditace, cvičení qi gong, jóga
 • programování vody / věcí
 • teoreticky o temných energiích, černé magii a co s ní dělat
 • mykoterapie – terapie pomocí dřevokazných hub
 • závěrečný test, vyhodnocení testu a případně předání diplomů

 • cvičení a praxe C3 – minulé životy, práce s kyvadlem, virgulí, pružinou a nilským křížem

Blok IV. - nadstavbový, nepoviný, doplňující pro zvědavce

 • Léčení formou zaklínání a zaříkávání
 • Rozšíření vědomostí z bylin, jihoamerické bylinky, gemoterapie podle Mgr. Podhorné, dle zájmu i bylinky a filozofie firmy Diochi
 • Pokročilé cvičení koncentrace, vizualizace, odvádění mrtvých a bytostí
 • Programování, základy regresní terapií, afirmace, manifestace
 • Další formy diagnostik, pokročilá teorie TČM, akupresura zad, reflexní terapie
 • Vlivy rodiny a okolí, dědičnost
 • Cvičení úroveň D – pouze pro praktikující a zkušené. Cvičení hárayoga, pranajama
 • Prakticky k duchovním průvodcům

 • Cvičení a praxe úrovně D - velmi pokročilé techniky, jenom pro zkušené a praktikující, hága, agni, uzemnění, pokročilé techniky čakry, kundalíni, napojení se

Lokalita

Valašsko - pro školu bude pronajata chata nebo domek v čisté přírodě, se soukromím, parkováním, wi-fi a kuchyňkou. Ubytování bud vybíráno podle počtu studentů a pokud možno tak, aby každý měl svůj pokoj a soukromí. Bude zájemcům upřesněno.

Školní rok

Škola otvevírá své brány jednou za rok. V průběhu zimy bude vypsán termín I. bloku - pokud možno tak nejbližší termín v měsících květen, červen a červenec. Další bloky si určují studenti sami podle domluvy mezi sebou a lektory. Všechny povinné bloky jsou nastaveny tak, aby se stihly do konce daného roku.

Cena

Cena pro rok 2025 bude kolem 6.500 korun za jeden blok výuky. Cena zahrnuje ubytování, studijní materiály, stravu (pátek večeře, sobota - snídaně, oběd, svačina, večeře, neděle - snídaně. Během kurzu bude volně občerstvení, ovoce, zelenina, nealkoholické nápoje, čaj a káva). Samozřejmou součástí jsou individuální konzultace a poradenstí. Cena je uvedena orientačně a bude se odvíjet podle poštu studentů a podle ceny a typu ubytování.

Závěr kurz

Kurz je ukončen po úspěšném absolvování prvních tří bloků - tedy po úspěšném zvládnutí závěrečného testu a aktivní účasti a zapojení studentů. Studentům bude předán certifikát o úspěšném absolvování školy. Čtvrý blok je brán jako nepovinný, postgraduální.

jsme vděční za vaše podměty

Změna programu vyhrazena. Může se i přizpůsobit potřebám žáků.

DANIEL ČABLÍK, Ratiboř u Vsetína 51, 756 21, +420 773 088 335
IČ 76330630    DIČ CZ8801136311 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!